1.
Jezus rzekł:
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie
                       i nie zabraniajcie im;
       do takich bowiem należy Królestwo Boże"
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił.
                                        Ewangelia wg św. Marka

2.
Chrzest Święty to najpiękniejsza chwila,
             w której spotkałeś się z Panem Jezusem"

3.
Największe szczęście dla ojca i matki,
nad dobra ziemskie, rozkosze, dostatki.
 
To ich krew-życie, to ich własne dziecię,
co im wszystko droższe jest na świecie!

4.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony.
(Mk 16, 15-16)
5.
Dziecko to dar od Pana
To cząstka Nieba na Ziemi.

6.
Ta mała istotka do Kościoła przyniesiona
         przez Chrzest zostanie Bogu powierzona.
 
7.
...Mieć razem dziecko – tworzyć rodzinę
to naturalna droga, droga ku zjednoczeniu,
na którą wkraczaliśmy w dniu naszego ślubu.
Ta mała osóbka, między innymi
jest świadectwem naszej miłości
i zobowiązania wobec siebie...

8.
Kiedyś o Jezu chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcie swe...
Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
Do serca Swego przytul i mnie...

9.
Święty czas jest w owej chwili,
Gdy się Jezus ku mnie chyli.
Wiem, że kocha mnie niezmiernie,
Chcę i ja Go kochać wiernie.

10.
Jezu najsłodszy, Ojcze i Panie,
Dziś pierwsze moje z Tobą spotkanie.
Przyjmij w ofierze me serce małe,
By Cię kochało przez życie całe.

 11.
" Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki
daj mi o Panie - Boże mój wielki.
Daj mi też święte rączki i nóżki,
żeby trzymały się Twojej dróżki "

12.
Niech mały poganin,
do Chrystusowej wchodząc owczarni,
zabłyśnie w niej cnotami,
delikatnością i mądrością.

 13.
"Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach."
(Psalm 91, 9-11)

14.
Jestem przy Tobie
od pierwszego grama,
Tyś mój świat cały,
a ja – Twoja mama.
Poprowadzę Cię śmiało
w każdy kraniec świata,
Tyś mój świat cały,
a ja – Twój tata.

 15.

Małe rączki potrafią
ulepić kwiatek z plasteliny,
narysować słońce roześmiane,
zbudować domek z klocków.
Małe rączki potrafią
spleść się nad szyją i otrzeć łzy.
W małych rączkach
mieści się cała miłość.

 16.

Jak to słońce na błękicie, 
krzesze skierkę po iskierce. 
Tak przez całe ludzkie życie, 
Promieniować musi serce!